ПРО ЦЕНТР

Центр публікацій наукових робіт створений в 2013 році, організовує проведення конференцій різних рівнів а також надає послуги видання. Метою Центру публікацій наукових робіт є сприяння розвитку наукових досліджень, якісною та оперативною реалізацією процесу висвітлення результатів наукових праць. Центр виконує свого роду посередництво між бажаючими опублікувати свою працю і видавництвом.

Всі збірники наукових публікацій нашого Центру проіндексовані спеціальними бібліотечними показниками (УДК та ББК), що сприяє полегшенню каталогізації матеріалів за темам. Кожний збірник має ідендифікаційний код ISSN. Видення не віднесене до друкованих видань ВАК.

Центр публікацій наукових робіт керується у своїй діяльності чинним законодавством України. Сруктура Центру - представлена колективом спеціалістів, які беруть участь у процесі організації наукових конференцій, уповноважених на адміністрування видання збірників наукових праць.